Vyjednávání kolektivní smlouvy na r. 2007 (13.11.2006)