Udržovaní tradic SKOK PŘES KŮŽI – Ostrava (27.04.2007)