Řešení zátěže teplem na pracovištích PVZ a SV (07.08.2007)