Porada předsedů OO z DNT a DB v Chomutově (15.01.2007)