Úvod

Odborová organizace č. 2 na Provoze lom Dolu Bílina působí již několik dlouhých desítek let, de-fakto od počátku vzniku dolu. Původně sídlila až do roku 2003 na Dole Jirásek v Ledvicích a postupnou centralizací provozů se přestěhovala na současné působiště v Bílině. Za tuto dobu se ve vedení vystřídalo mnoho předsedů, vzpomeneme na Jana Fictuma, Ladislava Křížka, Karla  Jarolímka, Ludvíka Šuldu, Jana Holečka, Milana Loužila, Josefa Eislera, Jaroslava Skopce, Václava Peroutku  a  Jiřího Tetoura.

Hlavní náplní organizace je zajištění zaměstnaneckých výhod a jistot pro zaměstnance společnosti, je to taková protiváha vedení.  Organizace vede jednání se zaměstnavatelem o pracovních podmínkách při práci, o kvalitě zázemí zaměstnanců, o stravování a službách, účastní se šetření a kontrol bezpečnosti práce v provoze a účastní se vyšetřování a projednávání pracovních úrazů  a  nehod. Pro tuto činnost působí přímo u organizace inspektor bezpečnosti práce.

V současné době je v organizaci vedeno cca 410 členů z provozu mateřského závodu a od 1.1.2009 vstoupilo do organizace i 10 nových členů z dceřiné společnosti SD – Rekultivace. Tak jsou i pro zaměstnance této společnosti sjednávány s vedením této společnosti stejné a nebo alespoň velmi blízké sociální výhody, jaké mají kmenoví zaměstnanci společnosti.

Odborová organizace poskytuje své služby i bývalým zaměstnancům dolu, kteří po namáhavé práci šli na zasloužený odpočinek. Tito mají možnost využít buď pouze základní servis evidovaného člena  a  nebo servis Klubu důchodců. V klubu důchodců je v současnosti evidováno celkem 226 členů z celkových 270 důchodců. Výbor se schází 1x za dva měsíce a prostřednictvím důvěrníků informují své členy v bydlišti o činnosti klubu, akcích pořádaných klubem ale také členy navštěvují s malou pozorností v době jejich jubileí. Všichni členové klubu se pravidelně scházejí na Den horníků  v Závodním klubu v Duchcově, kde se společně pobaví a zavzpomínají si na staré doby (kdy to bylo za nich).

Odborová organizace je součástí  Sdružení odborových organizací  Dolu Bílina (SOO), které je dále členem Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu (SčSOO DP) v Chomutově a Odborového svazu horníků a energetiků (OSEH), tím je i členem Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS) v Praze.

Sledujte informace, které Vám poskytujeme v sekci “Informace”. Naleznete zde různá oznámení a pozvánky na různé akce (zájezdy, kulturní akce a v neposlední řadě akce pořádané pro děti).